Ungdomshemmet Avalon

Har­ju­linna 17
02570 Sjundeå

Pikijär­ventie 1E
18120 Heinola

Van­hatie 35                                                                            12350 Hausjärvi

Enhetschef
Linda Engblom

tfn. 050 551 4437
linda.​engblom@​nuorisokotiavalon.​fi

Plats­för­fråg­ningar av enhetschefen.

Handledare 24/7

Sjundeå

Avdelning 1

tfn. 050 350 0112

Avdelning 2

tfn. 050 539 6688
Förnamn.efternamn@nuorisokotiavalon.fi

Heinola

Avdelning 1

tfn. 050 355 5873

Laskutusasiat
Matti Paakkinen

Toi­mi­tu­sjohtaja
p. 050 551 4430
matti.​paakkinen@​nuorisokotiavalon.​fi